HEM
Redovisningsbyrå Excellent Numbers

Den lilla redovisningsbyrån med det stora hjärtat och engagemanget!

Letar ditt företag efter en personlig redovisningsbyrå som gör det där lilla extra?

Redovisningsbyrå Excellent Numbers

Vill du och ditt företag ta sig in i framtiden utan att lägga massa egen tid på saker som inte riktigt är ert fokus?

Tänk dig att kunna ha möjligheten att ha en ”ekonomichef” fast företaget vare sig är så stort eller att ni inte vill ha en anställd ekonom!


Förutom de grundläggande arbetsuppgifterna som bokföring, bokslut, årsredovisning, momsdeklaration, inkomstdeklaration och lönehantering, kan Excellent Numbers fungera som företagets ekonomiavdelning och/eller personalavdelning.

Excellent Numbers kan hjälpa till att effektivisera och digitalisera flöden/information , stötta i ekonomi- och personalrelaterade frågor, tolka siffror och stötta i olika beslut.

Vad behöver ni hjälp med?

Vi kan se till att bokslutet och årsredovisning är färdigställda för en eventuell revisor. Vi kan även vara den som är kontaktperson vid själva revisionen.
Årsbokslut, årsredovisning, förenklat bokslut

Excellent Numbers kan hjälpa ditt företag med budgetarbetet.

Budget

På sikt kommer detta förhoppningsvis kunna öka lönsamheten i företaget, eftersom ni kan ägna er åt det ni är bäst på och lämna det andra till oss!

FÖLJ OSS


Den lilla redovisningsbyrån med det stora hjärtat och engagemanget!

KONTAKT

 Sågarvägen 3

197 93 Bro

  Tel: 0738-27 27 28

© All Rights Reserved