TJÄNSTER
Redovisningsbyrå Excellent Numbers

Den lilla redovisningsbyrån med det stora hjärtat och engagemanget!

Excellent Numbers kan erbjuda hjälp inom följande områden:

* BOKFÖRING

* REDOVISNING

* LÖNER & PERSONAL

Bokföring

BOKFÖRING

Att själv sköta sin bokföring kan uppfattas som både krångligt och slöseri med dyrbar tid. För att inte tala om hur tråkigt man kan tycka att det är. Det är många regler man måste ha koll på och det kan kosta företaget en hel del pengar om man gör fel.

Om du känner igen dig i ovanstående så tveka inte att lämna all din bokföring till Excellent Numbers. Här tycker vi nämligen att det är det roligaste som finns och de regler vi inte har full koll på tar vi självklart reda på. Vi bokför alla verifikationer, leverantörsfakturor och kan även sköta faktureringen.

Oavsett om ni har eget bokföringsprogram eller inte så löser vi det. Om det finns en önskan att vi är på plats hos er så löser vi det också.

Vi lägger upp rutiner för hur bokföringen ska ske med tanke på bl.a material och attestrutiner. Det smidigaste är förstås om materialet kan skickas elektroniskt, men det går självklart att skicka via vanlig post också. Om man vill slippa all post så ställer man helt enkelt om posten till oss.

$00

Detta ingår bl.a, i begreppet bokföring:

- Löpande bokföring

- Kvittohantering

- Kundreskontra

- Fakturering

- Betalningspåminnelser

- Bokföring, inbetalning

- Räntefakturor

- Leverantörsreskontra

- Kontering, leverantörsfakturor

- Bokföring, leverantörsfakturor

- Betalning, leverantörsfakturor

- Bokföring, utbetalning

- Momsavstämning

- Momsdeklaration

- Betalning av moms

- Anläggningsregister inkl avskrivningar

- Avstämning av samtliga balanskonton


Redovisning

REDOVISNINGDu kanske vill ha mer hjälp än bara det som ingår i bokföring. Då kan vi bl.a hjälpa till med följande:

- Månadsbokslut

- Avstämning av resultaträkning mot budget/prognos/utfall föregående år

- Framtagande av månadsrapport

- Framtagande av nyckeltal

- Genomgång och förklaring till månadens siffror


Hur ofta och hur presentationen ska ske är helt upp till er. Vill ni bara ha en resultat-och balansrapport mejlad per månad, en månadsrapport med nyckeltal, jämförelser med budget/prognos/utfall föregående år per månad? Ni kanske bara vill ha kvartalsrapporter? Ni kanske vill att vi kommer ut till er och gör en presentation? Valet är ert!


- Utveckling av redovisningen

- Effektivisera flöden

- Digitalisera flöden

- Digitalisera information

- Lära er mer om ekonomisystemet

- Välja nytt ekonomisystem

- Dela upp bokföringen på dimensioner, tex avdelning, affärsområde, person mm

- Budget

- Likviditetsbudget

- Resultat- och likviditetsprognos

- Årsbokslut (även koncernbokslut)

- Beräkning av semesterlöneskuld (om detta inte görs löpande)

- Beräkning av upplupen pensionsskuld (om detta inte görs löpande)

- Beräkning av skatt

- Framtagning av bokslutsbilagor

- Framtagning av årsredovisning (även koncern-årsredovisning

- Inkomstdeklaration

- Se till att årsredovisningen skickas till Bolagsverket i tid


Löner och personal

LÖNER & PERSONALDet här kan också vara ett svårt område för en många. Man kanske inte ens är intresserad av att varken utföra uppgifterna som krävs eller lära sig vad som är rätt och fel. Då kan det vara bra att lämna det till någon som tycker att det är roligt:-) Det här kan vi bl.a hjälpa till med vad gäller löner och personalfrågor för era anställda:

- Löneregistrering

- Registrera löner inkl semester, föräldraledighet, förmåner, frånvaro mm

- Betala ut löner

- Rapportera skattedeklaration avseende löner till Skatteverket

- Betala sociala avgifter och skatt till Skatteverket

- Beräkna upplupen semesterlöneskuld

- Kontrolluppgifter

- Ansvara för tjänstepensioner

- Ansvara för personalrelaterade försäkringar

- Agera bollplank i personalrelaterade frågor


Det här är ett urval av de arbetsuppgifter som Excellent Numbers kan hjälpa till med.


Om du vill veta mer så tveka inte att höra av dig!

Vi hanterar främst uppdrag för kund men använder oss emellanåt av Vindex för roller som interim cfo eller redovisningsansvarig.

FÖLJ OSS


Den lilla redovisningsbyrån med det stora hjärtat och engagemanget!

KONTAKT

 Sågarvägen 3

197 93 Bro

  Tel: 0738-27 27 28

© All Rights Reserved